Historie

 

 

De oprichting

Vrusschemig, toentertijd een klein gehucht in de gemeente Heerlen. Hier was het waar op 27 maart 1949 Fluit- en tamboerkorps “Marijke” werd opgericht. Om precies te zijn in het café van dhr. W. Lempers aan de Vrusschemigerweg.

Het waren de heren Wiel van Ooyen en Hub Vroomen, de pioniers van de eerste dagen, die gefascineerd waren geraakt door andere fluit- en tamboerkorpsen uit andere plaatsen, welke zeer gedisciplineerd hun specifieke sound ten gehore brachten. Zij waren van mening dat ook in Vrusschemig-Heerlerbaan zo’n vereniging moest komen.

 

Prinses Marijke  maart 1956
Bovenste rij van links naar rechts:

Loewie Schoenmakers (overslag), Wallie Wezel, Jan Peters, Ger Wezel, Frans Gorissen, Piet Janssen, Jozef Sparla, Frans te Kampe, Sjef Arets, Sjef Hundscheid, Jan Huynen

Middelste rij :

Aja Hofman, Eugène Koolen, Jan Brouwer, Sjeng Slabbers, Vic Hayé, Wiel Hollanders, Wiel Keularts, -Hendrik Stienen, Herman Gerritsen, Hans van Oord, Sjef Dreissen, Jan Koolen (bekkens),Gienus Hofman, “zwarte” JoepBongers, Wiel Packbiers

Onderste rij:

Harrie Hollanders, Jan Bisschops, Sjef Bisschops, Toine Koolen, Frans Keularts, Frans Meessen (penningmeester, kastelein), Chris Lempers (voorzitter), Frans Hundscheid, Joep Slabbers, Frans Donners, Wim Schoenmakers.

Niet op de foto:

Karl Gerritsen

Foto genomen op Vrusschemig met op de achtergrond de Zandweg.In het lokaal Lempers en in de buurt werd reclame gemaakt, waardoor men al spoedig een twintigtal leden bij elkaar had. Nu kon begonnen worden, alleen een naam voor de vereniging moest nog gevonden worden. Besloten werd om haar de naam te geven van het toen pasgeboren prinsesje "Marijke". 
In de heer Wiel Packbiers, destijds geen onbekende in Vrusschemig, werd een goede instructeur en tamboer-maître gevonden. Hij was met de muziek opgegroeid, het zat hem gewoon in het bloed. Er mag dan ook rustig gesteld worden dat deze man tot aan zijn overlijden in 1979 de grote motor achter het Marijke-gebeuren was.

Meteen na de oprichting werd gerepeteerd met oud materiaal, maar door de medewerking en de hulp van goedgezinde muziekliefhebbers, kon al snel worden overgegaan tot aankoop van nieuwe instrumenten. Tien pijperfluiten, vier snaartrommen en een overslag werden gekocht. De fluiten werden destijds vanuit Duitsland de grens over gesmokkeld, omdat ze in Nederland nergens te krijgen waren.
Op 1 mei 1949 werd de eerste ledenvergadering gehouden waarbij een bestuur werd gekozen en de contributie werd vastgesteld op fl. 0,25 per week.
Het echte werk moest nog beginnen, want van de vele leden kon er nog geen enkele noten lezen.


"Prinses" Marijke

Enkele jaren na de oprichting van "Marijke" kon de naam van de vereniging veranderd worden in "Prinses Marijke". In 1959, tijdens de viering van het tienjarige bestaan van de vereniging, werd "Marijke" door de voorzitter van het damescomité onder andere een nieuw verenigingsvaandel aangeboden. Tijdens de overhandiging werd een brief voorgelezen van de particuliere secretaresse van H.M. de Koningin, waarin deze toestemming verleende dat de vereniging de naam "Prinses Marijke" mocht voeren en dat de beeltenis van H.K.H. Prinses Marijke op het vaandel geborduurd mocht worden.

 

 

Prinses Marijke  maart 1956


Bovenste rij van links naar rechts:

Loewie Schoenmakers (overslag), Wallie Wezel, Jan Peters, Ger Wezel, Frans Gorissen, Piet Janssen, Jozef Sparla, Frans te Kampe, Sjef Arets, Sjef Hundscheid, Jan Huynen

Middelste rij :

Aja Hofman, Eugène Koolen, Jan Brouwer, Sjeng Slabbers, Vic Hayé, Wiel Hollanders, Wiel Keularts, -Hendrik Stienen, Herman Gerritsen, Hans van Oord, Sjef Dreissen, Jan Koolen (bekkens),Gienus Hofman, “zwarte” JoepBongers, Wiel Packbiers

Onderste rij:

Harrie Hollanders, Jan Bisschops, Sjef Bisschops, Toine Koolen, Frans Keularts, Frans Meessen (penningmeester, kastelein), Chris Lempers (voorzitter), Frans Hundscheid, Joep Slabbers, Frans Donners, Wim Schoenmakers.

Niet op de foto:

Karl Gerritsen

Foto genomen op Vrusschemig met op de achtergrond de Zandweg.

 

De jaren na de oprichting 1949 - 1979

Vanaf de oprichting repeteerde de vereniging in haar verenigingslokaal in Vrusschemig. Het korps bestond toen grotendeels uit volwassenen. Over uniformering werd druk gesproken, maar men besloot in 1950 om voorlopig alleen maar petten aan te schaffen. Twee jaar na de oprichting werd deelgenomen aan de eerste editie van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. En daar zou het niet bij blijven. De uniformen waren voor dit W.M.C. uitgebreid met een wit overhemd, een witte broek en de eerder aangeschafte petten. Na een aantal jaren sparen kon op 2 april 1956 dan eindelijk het eerste echte uniform worden aangeschaft. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op tweede Paasdag kreeg "Marijke" haar zogenaamde "Bruine" uniformen.
In 1962 verhuisde de vereniging naar het Parochiehuis op de Heerlerbaan aan de Dr. Cl. Meulemanstraat. In 1964 werd gestart met de oprichting van een jeugdkorps, dat zich vooral richtte op de jeugd van de Heerlerbaan. 
In 1966, na het behalen van de vierde gouden plak op het W.M.C., bedankte het grootste gedeelte van het seniorenkorps zich. Natuurlijk was dit te betreuren, maar we hadden het jeugdkorps nog en dit korps zat flink in de lift. Het jeugdkorps behaalde goede resultaten tijdens concoursen en telde 33 spelende leden. Al snel werd dan ook besloten om de overgebleven seniorleden te voegen bij het jeugdkorps.
In 1968 werd in oktober een ledenwerfactie gehouden en het bijzondere hierbij was dat nu voor het eerst ook meisjes lid konden worden van de vereniging. Het daarop volgende jaar waren er alweer zo veel leden dat er een splitsing werd doorgevoerd. Het seniorenkorps en het jeugdkorps gingen ieder een eigen leven leiden. Het jeugdkorps moest hierdoor echter een grote aderlating ondergaan. In 1970 werd uit de meisjes van het jeugdkorps een majorettekorps gevormd, dat op 20 september 1970 voor het eerst samen met het muziekkorps optrad. Op muzikaal en marcherend gebied vond nog een andere ontwikkeling plaats in de jaren ’70. Er werd begonnen met het instuderen van een heuse veldshow. Voor het publiek was dit natuurlijk leuk om te zien en te horen. In 1974 werd dan ook voor het eerst deelgenomen op het W.M.C. aan de showwedstrijden, maar dit was niet zo’n succes. Met 190 punten in de eerste divisie behaalde men een derde prijs, het geen natuurlijk wel teleurstellend was. Maar voor de marswedstrijden op dat zelfde W.M.C. wist men in de eerste divisie 96 punten te behalen. En dit was goed voor een dikke gouden plak.
In 1976 werd "Prinses Marijke" gehuisvest in "De Caumerbron" aan de Corisbergweg, dat toen nog de functie van gemeenschapshuis van de Heerlerbaan had. Dit is nog steeds het vaste thuishonk van de vereniging.
Tijdens de ledenvergadering in augustus 1978 werd het instructeurschap van de heer Wiel Packbiers overgenomen door de heer Jan Aalders. De heer Packbiers moest in maart dat jaar wegens ziekte zijn functie neerleggen en overleed in 1979 na 29 jaar voortreffelijk leiding te hebben gegeven aan het korps. 
 

   

1980 - 1999

In de jaren ’80 en ’90 steeg het muzikale peil van het korps onder leiding van de heer Jan Aalders. Natuurlijk kende het korps in die jaren ook wel haar ups en downs in bezetting en ledenaantal. Maar ondanks dat wist men nog menige Bonds-, Limburgse- en Nederlandse titels mee naar de Heerlerbaan te nemen. En ook aan het W.M.C. werd nog steeds met goed gevolg deelgenomen. Alleen met de majorettegroep ging het midden jaren ’90 minder goed. Na meer dan 25 jaar deel te hebben uitgemaakt van de vereniging werd in 2000 de groep opgeheven bij gebrek aan leden. Dit was een pijnlijk feit want de majorettegroep die altijd voor het korps liep zorgde voor het nodige entertainment op straat.
In 1998 werd voor het eerst een website gemaakt voor en over de vereniging. Deze bood mensen van buiten de vereniging op een duidelijke informatieve manier de mogelijkheid om kennis te maken met Fluit- en tamboerkorps "Prinses Marijke" Heerlerbaan. 
In 1999 bestond de vereniging 50 jaar en dit werd uitgebreid gevierd. Verschillende feestavonden en een receptie werden gehouden. Er werd zelfs een speciale krant uitgegeven voor alle inwoners van de Heerlerbaan. En het korps wist dat jaar ook nog Nederlands kampioen te worden. 1999 Was dus een echt feestjaar voor de vereniging.

     

2000 - 2008

Direct na de eeuwwisseling diende zich wat turbulentere jaren aan, maar men maakte ook nieuwe ontwikkelingen door. Zo trok men in 2001 weer de stoute schoenen aan en werd er een kleine straatshow ingestudeerd en deze had veel succes, vooral in het buitenland was men hier altijd erg van onder de indruk. In 2002 nam de heer Jan Aalders afscheid van de vereniging als instructeur. Ook hij had jaren lang de vereniging aan de top weten te houden, zelfs tot en met de laatste dag waarop men de eerste plaats behaalde op het festival te Montfort. Eind 2002 werd een nieuwe instructeur aangesteld; de heer Wim de Groot, en werd er voor het eerst een instructieteam gevormd. Ook kwam er een nieuwe tamboer-maître, de heer Ger Windmuller. Onder leiding van de heer Wim de Groot werd in het najaar van 2003 deelgenomen aan het bondsconcours in Nederweert. Er werden 86,18 punten behaald, een eerste prijs en de mogelijkheid tot deelname aan de Limburgse kampioenschappen. Door de instructeurwissel in 2002 was er echter geen tijd om een derde concourswerk in te studeren en werd er dus afgezien van deelname aan de Limburgse kampioenschappen. Het behaalde resultaat op het bondsconcours zorgde bij de muzikantengroep wel voor een hoop vertrouwen en gaf de bevestiging dat men nog steeds op het hoogste niveau mee kon musiceren.
In de zomer van 2004 gaf de heer Wim de Groot te kennen dat hij vanwege zijn werk en zijn andere korps, "Wilhelmina" Holz, niet meer langer bij "Prinses Marijke" de functie van instructeur kon vervullen. Weer moest er worden gezocht naar een nieuwe instructeur en dat lukte al snel. De heer Ralph Aalders kwam ook uit de eigen gelederen en is de zoon van een van de eerdere instructeurs de heer Jan Aalders. Vanaf medio 2004 stond het korps onder leiding van een jong en gedreven insructieteam. Zij verzetten veel werk en deden hun best om het korps op muzikaal en marcherend gebied op peil te houden en uit te breiden. Zo hebben zij de interne opleidingen herschreven en dit heeft zijn vruchten afgeworpen in 2005. Er zijn toen negen nieuwe leerlingen toegetreden tot het korps. Daarnaast is men in 2005 ook begonnen met het instuderen van een nieuwe marsparade (straatshow), geschreven en gearrangeerd door de heer Ralph Aalders. En is deze nieuwe website gebouwd door de huidige webmaster, waar nog altijd flink aan gewerkt wordt. De vereniging is dus, mede dankzij de muzikanten, instructieteam, bestuur, damescomité, leden, ouders, sponsoren en alle andere vrijwilligers een bloeiende vereniging op topniveau.

 

2008 - Nu

 

In het najaar van 2008 was het weer zover: om in de hoogste divisie te mogen blijven verschijnen moesten we tijdens het Bondsconcours (op 28-09-2008) in Brunssum aantonen dat we musicerend en marcherend minimaal een 1e prijs wisten binnen te slepen.Doordat vlak daaraan voorafgaand onze instructeur Ralph Aalders had aangegeven zijn werkzaamheden bij het korps te beëindigen werd, naast de tambour-maître Ger Windmuller, Wim de Groot bereid gevonden om als gastinstructeur het korps mede te begeleiden richting het concours.En  opnieuw wisten we, na een hectische voorbereiding, met 81,4 pnt een 1e prijs in de wacht te slepen wat gelijk stond aan divisiebehoud.

Doordat diverse leden hun activiteiten voor het korps hebben beëindigd en het korps gezien het Bondsconcours een vrij zwaar jaar achter de rug had, werd het programma voor 2009 was soberder ingepland.In de tussentijd nam Ger Windmuller, naast de slagwerkinstructeur Chris Luijten, het merendeel van het instructeurschap op zich.Op de vrijdagavonden houdt ieder zich nog bezig met dat wat het belangrijkste is: plezier hebben in het samen muziek maken.

2009 is ook een speciaal jaar voor de vereniging omdat we dan 60 jaar bestaan en willen daar niet slechts 1x maar op diverse momenten in het jaar even bij stilstaan.En tot slot trad net voor het 2e kwartaal een nieuwe hoofdinstructeur bij ons in dienst te weten Ron Roemen.Onder een grote mate van enthousiasme en in samenwerking met allen werd er al in een ras tempo een nieuw nummer ingestudeerd; dat beloofd wat!

Helaas heeft Ron, na een half jaar, door ziekte het werk bij ons korps moeten neerleggen en moesten we weer op zoek naar een nieuwe dirigent. Na een welverdiende zomervakantie nam Ger opnieuw het Dirigentenstokje op en begon hij met het korps aan een vrolijk stuk dat Ron ons korps bij zijn vertrek als afscheidscadeautje had nagelaten.Ook was de voorbereiding van een beoordeeld concert in volle gang dat op 13 sept 2009 plaats had in Strauch. Met een totaal aantal punten van 89 (voor twee concertstukken in de hoogste divisie) hadden Ger en de muzikanten laten zien nog steeds wat in hun mars te hebben.

Inmiddels zijn er heel veel mensen gestopt met musiceren maar zijn er ook weer nieuwe spelende leden. Het korps zit momenteel in een overgangsfase naar een melodisch slagwerk korps.