INFO

Lid worden? Muzikant, leerling of steunend lid?

Info over het repertoire is hier te vinden: Repertoire

Info over de bezetting is hier te vinden:   Bezetting

Meld je aan via:

public.relations@prinses-marijke.nl

vermeld duidelijk naam adres tel nummer etc. Er zal dan zo snel mogelijk contact met je worden opgenomen.

Kosten:

Contributie actief lid

(bestuurslid, muzikant,leerling):                    7,50 per maand      90,- per jaar

Contributie niet actief lid:                                 6,00 per maand      72,- per jaar

Contributie gezin (vanaf 3 leden)  :              21,00 per maand    252,- per jaar

Steunend lid                                              

Inschrijfformuliersteunendlid                          12,- per jaar

 

Lesgeld opleiding door de vereniging:            7,50 per maand      90,- per jaar

Les via de muziekschool:

Bij les via de muziekschool dient het volledige lesgeld dat betaald dient te worden middels een vooruitbetaling aan de vereniging te betalen. De vereniging zorgt dan voor de betaling aan de muziekschool. Na afloop van een jaar wordt, bij voldoende resultaat, de helft van het lesgeld door de vereniging aan de leerling retour betaald.

Inschrijfkosten:                                                                                   2,50 (eenmalig)

Uniformeringmuzikanten:                                                                 25,- (eenmalig bij toetreding tot het korps)

 

Bovenstaande betalingen, maar ook eenmalige giften, sponsoring, e.d. kunnen worden overgemaakt naar:

Postbanknummer 1172096            

t.n.v. Fluit- en tamboerkorps "Prinses Marijke"

          Elisagracht 66

          6465 CX Kerkrade