Opleidingen

                                      

Om bij Fluit- en tamboerkorps “Prinses Marijke” te kunnen musiceren, heb je een muzikale opleiding nodig. We komen ten slotte uit in de hoogste divisie. Als je al een instrument bespeelt dat we bij de vereniging gebruiken, wordt met de desbetreffende instructeur gekeken of het niveau voldoende is, of dat er nog wat bijscholing nodig is.

Als je nog nooit eerder een instrument hebt bespeeld en geen noten kunt lezen, of je bespeelt een ander instrument dan is dat ook helemaal geen probleem. Daarvoor hebben we onze interne opleidingen die door onze eigen instructeurs worden verzorgd. De verschillende opleidingen die worden gegeven zijn voor:

-          Pijperfluit

-          Dwarsfluit

-          Slagwerk

-          Melodisch slagwerk

 

De leeftijd waarop je kunt beginnen met een opleiding ligt rond de 7 jaar. Het instrument en het lesboek worden door de vereniging in bruikleen gegeven. Zelf hoef je alleen maar te zorgen voor schrijfgerei en een tafelstandaard om je boek op te zetten.

INTERNE OPLEIDINGEN

Het grote voordeel van onze interne opleidingen is dat deze perfect aansluiten op de kennis en kunde die vereist is in het korps. Daarnaast wordt de muziek van het korps tijdens de opleidingen al ingestudeerd waardoor de opleiding een stuk korter duurt dan wanneer we die zouden uitbesteden. Een vooropleiding is dus helemaal niet noodzakelijk!

Om dit allemaal te realiseren is er binnen de vereniging een eigen opleidings-methode ontwikkeld waarin zowel theorie als praktijk aan bod komen. Ervaring leert dat deze eigen opleidingsmethode bij kinderen en volwassenen prima werkt.

De instructieboeken die bij de verschillende opleidingen worden gebruikt bestaan uit 6 delen. Te weten:

-          Basiskennis 1

-          Basiskennis 2

-          Muziek 1

-          Muziek 2

-          Muziek 3

-          Exercitie

Alle delen zullen worden afgesloten met een klein examen (praktijk en theorie). Als een examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de leerling een certificaat. Voor Basiskenniscertificaat 1 en 2 samen worden ongeveer 25 lessen uitgetrokken, waarbij je één keer in de week les hebt. Dat betekent dat je na iets meer dan een half jaar kunt beginnen met het instuderen van de muziekstukken van het korps.

Uiteraard hangt dit ook af van de leeftijd van de leerling en zeer zeker van de tijd die je zelf thuis besteedt aan het repeteren (liefst iedere dag natuurlijk). Hoe meer iemand thuis studeert, hoe sneller hij of zij de opleiding weet af te ronden en kan meespelen in het korps. Gemiddeld zal dit, met fanatieke inzet, zo’n 1 tot 1,5 jaar duren.

TIJDENS JE OPLEIDING TOCH AL MEEDOEN?!?!

Het instromen in het korps zal geleidelijk aan gebeuren. Zo zal de leerling, in de loop van de opleiding Muziek 1 en Muziek 2, mee gaan repeteren met de sectierepetities. In de loop van de opleiding Muziek 2 en Muziek 3, zal de leerling ook mee gaan repeteren met het voltallige korps.

Parallel aan de muzikale opleiding lopen de exercitielessen. Deze zullen een paar weken duren en starten als de leerling bezig is met Muziek1, 2 of 3. Dit hangt af van de tijd van het jaar in verband met mogelijke optredens.

Na het behalen van alle certificaten mag de leerling deelnemen aan alle optredens met het korps en krijgt hij of zij een uniform van de vereniging in bruikleen.

Afhankelijk van de vorderingen van de leerling kan er vaak ook tijdens de opleiding al worden deelgenomen aan carnavalsoptochten, voorspeelmiddagen en kerstconcerten. Hierbij doet de leerling ervaring op, op gebied van samenspel, klankverhoudingen, zuiverheid en exercitie. En op deze manier worden de leerlingen al in een vroeg stadium betrokken bij het korps waar ze later zelf deel van uitmaken.  

 

Heb je zin om bij ons korps muziek te komen maken; meldt je dan aan middels bijgaand formulier: aanmelden

 

INSTRUCTEURS

Ger Windmuller:                      Algeheel instructeur/Dirigent

Nicolette Windmuller:             Opleidingen pijperfluit

Ellis Heinrichs:                         Opleidingen dwarsfluit

Ger Windmuller:                      Opleidingen slagwerk

Ger Windmuller:                      Exercitielessen